Fundusze Unijne

"Wdrożenie nowej technologii produkcji innowacyjnych opakowań o właściwościach antybakteryjnych"

fundusze unijne, nowe technologie, dofinansowanie z unii europejskiej, fundusze europejskie

Paper Cups Factory realizuje projekt POIR.03.02.02-00-1460/18, pt. Wdrożenie nowej technologii produkcji innowacyjnych opakowań o właściwościach antybakteryjnych jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR), Oś priorytetowa III: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Poddziałanie 3.2.2: Kredyt na innowacje technologiczne

Celem projektu jest wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji kubków do automatów vendingowych, poprzez stworzenie dedykowanej i indywidualnie zsyntezowanej linii technologicznej jako strategii uzyskania przewagi konkurencyjnej.

W ramach realizowanego projektu przedsiębiorstwo wdrożyło innowacyjną, niespotykaną na skalę kraju, technologię i wytwarza dzięki jej zastosowaniu nowe produkty o unikalnych właściwościach  tj. antybakteryjne opakowania o unikatowej konstrukcji do zastosowania w automatach vendingowych.

 

Wartość projektu: 4 061 500,00 PLN

 

Wkład z Funduszy Europejskich: 2 233 825,00 PLN